جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

پکن:

Beijing

تهران:

Tehran

ویرایش ثبت سفارش بعد از ترخیص کالا ممنوع شد

به گزارش ایلنا، در نامه سعید عباسپور آمده است: 

جناب آقای خانی معاون محترم ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

جناب آقای عسگری معاون فنی محترم گمرک جمهوری اسلامی ایران 

موضوع: ابلاغیه ممنوعیت ویرایش ثبت سفارش بعد از ترخیص کامل کالا

با سلام و احترام 

با عنایت به مواد ۳ و ۸ قانون مقررات صادرات و واردات و نظر به اینکه ورود کالا به صورت تجاری منوط به اخذ ثبت سفارش بوده و بانک مرکزی و گمرک جمهوری اسلامی ایران مؤظفند مطابق ثبت سفارش صادره از سوی این وزارتخانه اقدام به صدور کد ساتا و اظهار کالا نمایند و در صورت مشاهده هرگونه مغایرت قبل از صدور کد ساتا و اظهار متقاضی را نسبت به اصلاح ثبت سفارش ملزم نمایند لذا هر گونه ویرایش بعد از ترخیص کامل کالا به دلایل مغایرت اطلاعاتی ثبت سفارش با منشأ ارز و اظهار از سوی این دفتر قابل پذیرش و اقدام نبوده و تمامی مسئولیت ناشی از این امر با بانک مرکزی و گمرک جمهوری اسلامی ایران می‌باشد. لذا خواهشمند است دستور فرمایید ضمن ابلاغ مراتب به بانک‌های عامل و گمرکات اجرایی، از انجام هر گونه مکاتبه مشابه و ارجاع متقاضیان به این دفتر ممانعت به عمل آورند.