پکن:

Beijing

تهران:

Tehran

پاویون ایران در نمایشگاه بین المللی مواد غذایی گوانگجو