پکن:

Beijing

تهران:

Tehran

پاویون ایران در نمایشگاه بین المللی کالاهای وارداتی تیانجین

پاویون ایران در نمایشگاه بین المللی کالاهای وارداتی تیانجین

 پاویون ایران در نمایشگاه بین المللی کالاهای وارداتی تیانجین