جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

پکن:

Beijing

تهران:

Tehran

چهاردهمین نمایشگاه بین المللی سنگ شیامن

بدینوسیله به اطلاع می رساند چهاردهمین نمایشگاه بین المللی شیامن در تاریخ 15 لغایت 18 اسفند 92 (6-9 مارس 2014 ) برگزار می گردد.