پکن:

Beijing

تهران:

Tehran

کسب رتبه طلایی در میان اتاق های مشترک در سال 99