جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

پکن:

Beijing

تهران:

Tehran

گواهی عدم سوء پیشینه از مجوز‌های کسب و کار حذف شد

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما وزیر امور اقتصاد و دارایی شب گذشته با حضور در کانون اصلاح و تربیت استان تهران از این مرکز بازدید و با مددجویان آن گفتگو کرد. خاندوزی در حاشیه این بازدید با اشاره به مصوبه سال گذشته هیئت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار گفت: شرط گواهی سوء پیشینه از بیش از ۹۰ درصد مجوز‌های کسب و کار حذف شد و بسیاری از افرادی که مرتکب جرمی شده و پس از طی دوره زندان به آغوش جامعه بازمی گردند، می‌توانند از این فرصت برای کسب مجوز و اشتغال استفاده کنند.