پکن:

Beijing

تهران:

Tehran

یکصد و شانزدهمین دوره از نمایشگاه کانتون