پکن:

Beijing

تهران:

Tehran

📣قابل توجه اعضای متقاضی دریافت ویزا جهت حضور در نمایشگاه کانتون