پکن:

Beijing

تهران:

Tehran

📣 فراخوان نشست مشترک با سفیر و رایزن بازرگانی جمهوری خلق چین در تهران