جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

پکن:

Beijing

تهران:

Tehran

اتاق ایران وچین شنبه 16 دی ماه تعطیل است

اتاق بازرگانی و صنایع ایران وچین روز شنبه 16 دی ماه 1391 تعطیل است. پیرو اطلاعیه کارگروه ملی و کمیته هماهنگی مواقع اضطرار استان تهران مبنی بر تعطیلی تمامی ادارات، دستگاه‌های دولتی، مدارس و موسسات وابسته به دولت، دانشگاه‌ها در تهران در روزشنبه به دلیل تشدید آلودگی هوا، امور اداری و فعالیت های جاری  اتاق ایران و چین نیز در روز شانزدهم دی ماه تعطیل خواهد بود.