جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

پکن:

Beijing

تهران:

Tehran

برگزاری نشست میز کشوری چین ( یکشنبه 19/5/93)

بدینوسیله از اعضاء محترم اتاق بازرگانی و صنایع ایران و چین دعوت بعمل می آید تا در “نشست میز کشوری چین” با موضوع بررسی روابط تجاری و اقتصادی ایران وچین و تبیین خط مشی آینده که با حضور مسئولین سازمان توسعه تجارت ایران ، در ساعت 10:0صبح مورخ یکشنبه 19/5/93 در سالن کنفرانس طبقه هشتم اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی ایران برگزار می گردد حضور بهمرسانند.
س- ش