پکن:

Beijing

تهران:

Tehran

فراخوان دریافت لوح فشرده نمایشگاههای چین در سال 2015