پکن:

Beijing

تهران:

Tehran

18 فروردین 1400 (فرمت تاریخ آرشیو روزانه)

چهار اهرم رشد صادرات
اخبار ایران

چهار اهرم رشد صادرات

سه سناریوی صادراتی ایران برای سال ۱۴۰۰ اعلام شد. سناریوهایی که با چهار پارامتر اصلی برای هدف‌گذاری صادراتی تعیین تکلیف می‌شوند. «کنترل کرونا و میزان

مطالعه کنید »