جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

پکن:

Beijing

تهران:

Tehran

11 اردیبهشت 1400 (فرمت تاریخ آرشیو روزانه)

سرعت‌گیرهای اداری تجارت ایران
اخبار ایران

سرعت‌گیرهای اداری تجارت ایران

در سال‌های اخیر که تجارت خارجی ایران به شدت تحت‌تاثیر تحریم‌های بین‌المللی قرار گرفته است؛ موج عظیمی از بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های غیرعلمی و غیرکارشناسی که

مطالعه کنید »