جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

پکن:

Beijing

تهران:

Tehran

30 آبان 1402 (فرمت تاریخ آرشیو روزانه)

اخبار

سخنرانی مدیر دفتر نمایندگی اتاق ایران و چین در شانگهای  در کنفرانس “تجارت خدمات در چهار چوب همکاریهای منطقه ای کشورهای پروژه جاده و کمر بند ۲۰۲۳ ، شی ان”

با هماهنگی های بعمل آمده از سوی دبیرخانه اتاق ایران و چین، دکتر بابک بشارتی، مدیر دفتر نمایندگی اتاق ایران و چین در شانگهای روز

مطالعه کنید »