جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

پکن:

Beijing

تهران:

Tehran

روزهای کارکرد اتاق بازرگانی ایران و چین در سال 92 و 93

به اطلاع می رساند که دبیرخانه اتاق بازرگانی و صنایع ایران و چین در سال 1392 تا روز چهارشنبه 28/12/92 جهت خدمات رسانی به فعالین اقتصادی و اعضاء محترم، فعال می باشد.
این دبیرخانه ضمن آرزوی شادکامی و موفقیت اعضاء محترم در سال آتی ، از تاریخ 16 فروردین 93 شروع به کار خواهد نمود.
ضمنا” این اتاق کما فی السابق آماده دریافت رهنمودها و پیشنهادات جهت خدمات رسانی مناسبتر و رضایتمندی هر چه بیشتر اعضاء محترم می باشد.
مریم سادات سمیعانی فرد
دبیرکل