جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

پکن:

Beijing

تهران:

Tehran

روزهای کارکرد اتاق بازرگانی ایران و چین در سال 93 و 94

به اطلاع می رساند که دبیرخانه اتاق بازرگانی و صنایع ایران و چین در سال ۱۳۹۳ تا روز چهارشنبه ۲۸/۱۲/۹۳ جهت خدمات رسانی به فعالین اقتصادی و اعضاء محترم، فعال می باشد
این دبیرخانه ضمن آرزوی شادکامی و موفقیت اعضاء محترم در سال آتی ، از تاریخ ۱۵ فروردین ۹۴ شروع به کار خواهد نمود.
ضمنا” این اتاق کما فی السابق آماده دریافت رهنمودها و پیشنهادات جهت خدمات رسانی مناسبتر و رضایتمندی هر چه بیشتر اعضاء محترم می باشد