پکن:

Beijing

تهران:

Tehran

نشست مشترک مورخ 94/03/10