پکن:

Beijing

تهران:

Tehran

مجمع عمومی عادی سالیانه