پکن:

Beijing

تهران:

Tehran

اخبار

اخبار

آیت‌الله رئیسی در گفتگو با شبکه ملی و جهانی تلویزیون چین: همکاری ایران با روسیه، چین و اعضای شانگهای می‌تواند قدرت‌های جدیدی پدید آورد

رئیس جمهور با بیان اینکه مردم دنیا خاطرات بدی از دوره سلطه‌طلبی، یکجانبه‌گرایی و تجاوز به حقوق حقه ملت‌ها دارند، اظهار داشت: عصر جدید، عصر

مطالعه کنید »