جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

پکن:

Beijing

تهران:

Tehran

خدمات مشورتی کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین المللی (ICC)

بدینوسیله به اطلاع می رساند کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین المللی (ICC) دفتر خدمات مشورتی خود را بر مبنای مقررات ICC در مورد مسائل مختلف تجارت بین المللی شامل امور بانکی، بیمه، حمل و نقل، گمرک، بازرسی کالا، قراردادها، مقررات بازرگانی محلی فعال نموده است.
علاقمندان جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانند به وب سایت کمیته ایرانی ICC به آدرس www.icc-iran.org مراجعه نمایند و یا با شماره تلفن 88728077 تماس حاصل نمایند.

بدینوسیله به اطلاع می رساند کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین المللی (ICC) دفتر خدمات مشورتی خود را بر مبنای مقررات ICC در مورد مسائل مختلف تجارت بین المللی شامل امور بانکی، بیمه، حمل و نقل، گمرک، بازرسی کالا، قراردادها، مقررات بازرگانی محلی فعال نموده است.علاقمندان جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانند به وب سایت کمیته ایرانی ICC به آدرس www.icc-iran.org مراجعه نمایند و یا با شماره تلفن 88728077 تماس حاصل نمایند.