جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

پکن:

Beijing

تهران:

Tehran

“روزهای کارکرد اتاق بازرگانی ایران و چین در سال 95 و 96”

به اطلاع می رساند که دبیرخانه اتاق بازرگانی و صنایع ایران و چین در سال 1395 تا روز چهارشنبه 25/12/95 جهت خدمات رسانی به فعالین اقتصادی و اعضاء محترم دایر می باشد.
این دبیرخانه ضمن آرزوی سلامت و موفقیت اعضاء محترم در سال آتی، از تاریخ 5/1/96 شروع به کار خواهد نمود.