جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

پکن:

Beijing

تهران:

Tehran

“مصوبات شورای اقتصاد”

علاقمندان به کسب قوانین و مقررات مربوط به مصوبات شورای اقتصاد می توانند به درگاه الکترونیکی امور حقوقی اتاق بازرگانی ایران به آدرس www.iccima.ir مراجعه نمایند.
جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 88846031-9 امور حقوقی اتاق بازرگانی ایران مراجعه نمائید.