جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

پکن:

Beijing

تهران:

Tehran

“سمینار شناخت کشور چین”

این سمینار با همت موسسه تحقیق و توسعه نوین دانشمند در تاریخ پنجشنبه 2 /10/ 89 در تهران برگزار می گردد و آقایان عسگراولادی، ریاست اتاق ایران و چین، حریری، نایب رئیس اتاق ایران و چین، دکتر وردی نژاد، استاد دانشکده مدیریت دانشگاه تهران و نمایندگانی از تعدادی از شرکتهای چینی سخنرانی خواهند داشت.
علاقمندان جهت حضور می توانند با شماره تلفن 8-88101573 تماس حاصل نمایند.