پکن:

Beijing

تهران:

Tehran

نمونه فرم پر شده ویزای چین