جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

پکن:

Beijing

تهران:

Tehran

آمادگی مغولستان برای صادرات پشم به ایران بر اساس مکانیزم معامله تهاتری