جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

پکن:

Beijing

تهران:

Tehran

20 آذر 1400 (فرمت تاریخ آرشیو روزانه)

اخبار

با هدف عمق بخشیدن به روابط فرهنگی و اقتصادی اتاق مشترک ایران و چین و دانشگاه علامه طباطبایی تفاهم‌نامه همکاری امضا کردند

اتاق مشترک ایران و چین و مرکز تحقیقات چین دانشگاه علامه طباطبایی با هدف عمق بخشیدن به روابط فرهنگی و اقتصادی دو کشور تفاهم‌نامه همکاری

مطالعه کنید »
اخبار

با همکاری دانشگاه علامه و اتاق مشترک ایران و چین تجار ایرانی برای تجارت با چین آموزش خواهند دید

رئیس اتاق مشترک ایران و چین در تشریح جزییات تفاهم‌نامه همکاری با دانشگاه علامه گفت اولین اقدام، آموزش تجار ایرانی با هدف آشنایی فرهنگی برای

مطالعه کنید »