جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

پکن:

Beijing

تهران:

Tehran

ارتقای ۶۱ درصدی تراز تجاری کشور

معاون توسعه صادرات سازمان توسعه تجارت از ارتقای ۶۱ درصدی صادرات کشور در شش ماهه نخست امسال خبر داد.

 آقای فرهاد نوری در نشست خبری رئیس سازمان توسعه تجارت گفت: در ۶ ماه گذشته رشد ۶۱.۴ درصدی در صادرات و افزایش۳۶ درصدی را در واردات شاهد بودیم.

معاون توسعه صادرات سازمان توسعه تجارت اضافه کرد: در ۶ ماه گذشته میزان صادرات ۲۱ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار و میزان واردات ۲۳ میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلار بوده است.

نوری گفت: ۸۵ درصد از واردات شامل کالا‌های سرمایه‌ای، واسطه‌ای، مواد اولیه کارخانجات و ماشین آلات تولید بوده است.

معاون توسعه صادرات سازمان توسعه تجارت همچنین گفت: در این مدت ۸۵ درصد صادرات به کشور‌های همسایه و چین و هند عملیاتی شده است.

نوری با اشاره به مقاصد صادراتی که بیشترین رشد را داشته است، گفت: غنا و آفریقای جنوبی در قاره آفریقا، ازبکستان و ترکمنستان در آسیای میانه، آلمان در اروپا و تایلند و اندونزی در آسیا و همچنین ترکیه ازکشور‌های همسایه مقاصد صادراتی بوده است که بیشترین رشد را داشته است.

وی همچنین از رشد ۴۶ درصدی صادرات به کشور‌های عضو اوراسیا خبر داد و اضافه کرد: در مراسم روز ملی صادرات قدردانی بسیار خوبی از زحمات بخش خصوصی و صادرکنندگان خواهد شد.

معاون سازمان توسعه تجارت ایران با اشاره به ابعاد مختلف این مراسم بیان کرد: ۵۰۰ بنگاه توانمند صادراتی در فرآیند انتخاب صادرکنندگان نمونه و ممتاز در ۶۱ گروه کالایی و خدماتی شرکت کرده اند که جلسات کارگروه برای انتخاب نهایی در حال انجام است.

ارتقای ۶۱ درصدی تراز تجاری کشور

معاون توسعه صادرات سازمان توسعه تجارت از ارتقای ۶۱ درصدی صادرات کشور در شش ماهه نخست امسال خبر داد.

 آقای فرهاد نوری در نشست خبری رئیس سازمان توسعه تجارت گفت: در ۶ ماه گذشته رشد ۶۱.۴ درصدی در صادرات و افزایش۳۶ درصدی را در واردات شاهد بودیم.

معاون توسعه صادرات سازمان توسعه تجارت اضافه کرد: در ۶ ماه گذشته میزان صادرات ۲۱ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار و میزان واردات ۲۳ میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلار بوده است.

نوری گفت: ۸۵ درصد از واردات شامل کالا‌های سرمایه‌ای، واسطه‌ای، مواد اولیه کارخانجات و ماشین آلات تولید بوده است.

معاون توسعه صادرات سازمان توسعه تجارت همچنین گفت: در این مدت ۸۵ درصد صادرات به کشور‌های همسایه و چین و هند عملیاتی شده است.

نوری با اشاره به مقاصد صادراتی که بیشترین رشد را داشته است، گفت: غنا و آفریقای جنوبی در قاره آفریقا، ازبکستان و ترکمنستان در آسیای میانه، آلمان در اروپا و تایلند و اندونزی در آسیا و همچنین ترکیه ازکشور‌های همسایه مقاصد صادراتی بوده است که بیشترین رشد را داشته است.

وی همچنین از رشد ۴۶ درصدی صادرات به کشور‌های عضو اوراسیا خبر داد و اضافه کرد: در مراسم روز ملی صادرات قدردانی بسیار خوبی از زحمات بخش خصوصی و صادرکنندگان خواهد شد.

معاون سازمان توسعه تجارت ایران با اشاره به ابعاد مختلف این مراسم بیان کرد: ۵۰۰ بنگاه توانمند صادراتی در فرآیند انتخاب صادرکنندگان نمونه و ممتاز در ۶۱ گروه کالایی و خدماتی شرکت کرده اند که جلسات کارگروه برای انتخاب نهایی در حال انجام است.

نوری همچنین توجه به همت و تلاش صادرکنندگان را در انتخاب صادرکنندگان نمونه امسال دارای اهمیت و نقش ویژه‌ای دانست و گفت: این موضوع امسال بصورت ویژه مد نظر است، همچنین موضوعاتی از قبیل مصرف انرژی و منابع آبی در انتخاب صادرکننده ۱۴۰۰ مورد توجه قرار خواهد گرفت.

نوری همچنین توجه به همت و تلاش صادرکنندگان را در انتخاب صادرکنندگان نمونه امسال دارای اهمیت و نقش ویژه‌ای دانست و گفت: این موضوع امسال بصورت ویژه مد نظر است، همچنین موضوعاتی از قبیل مصرف انرژی و منابع آبی در انتخاب صادرکننده ۱۴۰۰ مورد توجه قرار خواهد گرفت.