جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

پکن:

Beijing

تهران:

Tehran

اطلاعیه برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه اتاق بازرگانی و صنایع ایران و چین


بسمه تعالی

اطلاعیه برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه
اتاق بازرگانی و صنایع ایران و چین

بدینوسیله از کلیه اعضای محترم اتاق بازرگانی و صنایع ایران و چین دعوت بعمل می آید تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه این اتاق که روز چهارشنبه 15 /10/ 89 ساعت 15:00 در اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران به نشانی: تهران، خیابان طالقانی، خیابان شهید موسوی( فرصت)، شماره 175 تشکیل می گردد شرکت نمایند.

دستور جلسه:
1-    استماع گزارش هیات مدیره
2-    استماع گزارش بازرس
3-    قرائت و تصویب ترازنامه و صورتهای مالی منتهی به 31 /6/ 89
4-    انتخاب بازرس قانونی برای سال مالی منتهی به 31 /6/ 90
5-    انتخاب روزنامه کثیرالانتشار برای سال مالی منتهی به 31 /6/ 90

توجه: 1- به موجب ماده 15-5 اساسنامه فقط دارندگان کارت عضویت معتبر اتاق بازرگانی و صنایع ایران و چین می توانند در جلسه فوق شرکت نمایند. لذا همراه داشتن کارت عضویت برای حضور در مجمع الزامی است.
2- در صورت عدم امکان حضور هر یک از اعضاء می توانند به یکی دیگر از اعضاء اتاق جهت شرکت در جلسه کتبا” وکالت تفویض نماید.