جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

پکن:

Beijing

تهران:

Tehran

اطلاعیه برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه- نوبت دوم

بدینوسیله به اطلاع اعضاء محترم اتاق بازرگانی و صنایع ایران و چین می رساند که مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 15/ 10/ 89 به حد نصاب لازم نرسیده، لذا با عنایت به ماده 15-3 اساسنامه ، جلسه مجمع عمومی سالیانه نوبت دوم ساعت 13:00 مورخ یکشنبه 19/ 10/ 89 در اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران به نشانی تهران، خیابان طالقانی، شماره 175 تشکیل می گردد.