جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

پکن:

Beijing

تهران:

Tehran

اطلاعیه دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه اتاق بازرگانی و صنایع ایران و چین

بسمه تعالی

اطلاعیه  دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه اتاق بازرگانی و صنایع ایران و چین

احتراما” بدینوسیله به اطلاع اعضاء اتاق بازرگانی و صنایع ایران و چین می رساند  که مجمع عمومی عادی سالیانه این اتاق که روز دوشنبه 20 آذر 91   ساعت  14:30 در هتل لاله تهران  به نشانی  خیابان فاطمی نبش خیابان حجاب با دستور جلسه زیر برگزارمی گردد، لذا از اعضاء محترم دعوت بعمل می آورد تا در این نشست حضور بهمرسانند .

 

دستور جلسه:
1-    استماع گزارش هیات مدیره
2-    استماع گزارش مالی منتهی به 91/6/31
3-    استماع گزارش بازرس
4-    تصویب ترازنامه و عملکرد هیات مدیره منتهی به 91/6/31
5-    انتخاب بازرس قانونی برای سال مالی منتهی به 92/6/31
6-    انتخاب روزنامه کثیرالانتشار برای سال مالی منتهی به 92/6/31
توضیح:
1-    به همراه داشتن کارت عضویت معتبر اتاق ایران و چین الزامی است.
2-    هر یک از اعضاء می توانند نماینده خود را باارائه برگه وکالت عادی بهمراه کارت عضویت معتبر اتاق ایران وچین و یا کپی آن جهت حضور در جلسه معرفی نمایند.

رئیس هیات مدیره اتاق بازرگانی و صنایع ایران و چین