جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

پکن:

Beijing

تهران:

Tehran

اطلاعیه دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه اتاق بازرگانی و صنایع ایران و چین

بسمه تعالی

بدینوسیله به اطلاع اعضاء اتاق بازرگانی و صنایع ایران و چین می رساند که مجمع عمومی عادی سالیانه این اتاق روز سه شنبه 19/9/92  ساعت 10:00 صبح در محل سالن گلزار هتل لاله تهران به نشانی خیابان فاطمی،نبش خیابان وصال با دستور جلسه زیر برگزار می گردد، لذا از اعضاء محترم دعوت بعمل می آورد تا در این نشست حضور بهمرسانند.

 

دستور جلسه:

1-      استماع گزارش هیات مدیره

2-      استماع گزارش مالی منتهی به 31/6/92

3-      استماع گزارش بازرس

4-      تصویب ترازنامه و عملکرد هیات مدیره منتهی به 31/6/92

5-      انتخاب بازرس قانونی برای سال مالی منتهی به 31/6/93

6-      انتخاب روزنامه کثیرالانتشار برای سال مالی منتهی به 31/6/93

 

توضیح:

–          بهمراه داشتن  کارت عضویت معتبر الزامی است

–          هر یک از اعضاء که مجاز به حضور در مجمع باشند می توانند نماینده خود را با به همراه داشتن معرفی نامه ( روی سربرگ شرکت) و کارت عضویت جهت حضور در مجمع عمومی اعزام نمایند.

 

رئیس هیات مدیره اتاق بازرگانی و صنایع ایران و چین