پکن:

Beijing

تهران:

Tehran

سمینار همکاریهای تجاری و سرمایه گذاری ایران و هنگ کنگ