جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

پکن:

Beijing

تهران:

Tehran

گزارش نشست با هیات تجاری از اتاق بازرگانی صادرات و واردات مواد غذایی چین مورخ 95/9/1

نشست مشترک با هیات تجاری از اتاق بازرگانی صادرات و واردات مواد غذایی چین به منظور گسترش روابط تجاری ایران و چین با سرپرستی دبیرکل این اتاق  و رئیس اتاق مشترک ایران و چین  روز دوشنبه مورخ 1 آذر ماه در محل اتاق مشترک ایران و چین برگزار شد.
آقای عسگراولادی با تاًکید بر گسترش روابط بین دو کشور به مشکل اساسی در مراودات با چین اشاره نمود و گفت رفع مسائل بانکی ، تسهیل روادید تجاری و کیفیت کالاهای صادراتی از چین سه موضوع مهم در گسترش روابط دو کشور می باشد که می بایست مورد توجه ارگانهای مسئول قرار گیرد و برای رسیدن به سطح مبادلات مطلوب در جهت رفع موانع ذکرشده اقدامات لازم انجام گیرد.
آقای کای جون ، دبیر کل اتاق بازرگانی صادرات و واردات موادغذایی چین گفت : هدف از این سفر را بررسی نیازهای ایران در زمینه چای عنوان نمود و ضمن تاًیید سخنان آقای عسگراولادی در خصوص عدم تطابق کیفیت محصولات نمونه با کالاهای ارسالی از برخی شرکتهای چینی به تجار ایرانی توصیه نمود قبل از شروع فعالیت با شرکتهای چینی  اقدامات لازم جهت استعلام را از اتاق بازگانی صادرات و واردات مواد غذایی چین دریافت نموده و در خصوص موارد مطرح شده بررسی و پیگیریهای لازم انجام خواهد شد.
اعضای هیات تجاری چین عمدتاً صادرکنندگان برتر انواع چای سبز از استانهای ججیانگ ، خوبی ،آنخویی بودند و در ادامه نشست به مذاکره رودررو  با فعالین اقتصادی ایرانی از تشکل های مربوط پرداختند.