جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

پکن:

Beijing

تهران:

Tehran

اظهارنامه کالا در مبادی گمرکی قزاقستان

محل صدور     گمرک
تاريخ             1387/06/20

متن کامل قانون:
سفارت جمهوری اسلامی در الماتی با پیگیری از مراجع ذیربط قزاقی، اعلام نموده است با توجه به اصلاحاتی که اخیرا در قوانین گمرکی قزاقستان اعمال شده است از این پس به هنگام تکمیل اظهار نامه کالاها در مبادی گمرکی قزاقستان ارائه اظهارنامه صادراتی کشور مبدا لازم نمی باشد.