جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

پکن:

Beijing

تهران:

Tehran

اعزام هیات تجاری به اوکراین

اعزام هیات تجاری به اوکراین
بنا به اطلاع واصله از امور بین الملل اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، بر اساس هماهنگی های بعمل آمده فیمابین سفارت ایران در کی یف و این اتاق، هیاتی تجاری از تاریخ 21 لغایت 24 دی ماه سالجاری به سرپرستی ریاست اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران به اوکراین اعزام خواهد گردید.
علاقمندان جهت ثبت نام و کسب اطلاعات بیشتر می توانند با شماره تلفن 88830062-5 آقای علیرضا پیروزان ( مسئول منطقه مشترک و المنافع و قفقاز) تماس حاصل نمایند.
مهلت ثبت نام: 90/10/7

بنا به اطلاع واصله از امور بین الملل اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، بر اساس هماهنگی های بعمل آمده فیمابین سفارت ایران در کی یف و این اتاق، هیاتی تجاری از تاریخ 21 لغایت 24 دی ماه سالجاری به سرپرستی ریاست اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران به اوکراین اعزام خواهد گردید.علاقمندان جهت ثبت نام و کسب اطلاعات بیشتر می توانند با شماره تلفن 5-88830062 آقای علیرضا پیروزان ( مسئول منطقه مشترک و المنافع و قفقاز) تماس حاصل نمایند.مهلت ثبت نام: 90/10/7