جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

پکن:

Beijing

تهران:

Tehran

«افزایش روند صادرات محصولات ایرانی به استان چینگهای چین» در کنفرانس توسعه اقتصادی وتجاری ایران و چینگهای مطرح شد؛

کنفرانس توسعه اقتصادی و تجاری ایران و هیات تجاری چینگهای چین به سرپرستی عضو کمیته مرکزی و دبیر کمیته استانی  این استان به میزبانی مشترک اتاق بازرگانی و صنایع ایران و چین و اداره بازرگانی استان چینهای با هدف معرفی فرصتهای تجاری و اقتصادی ایران و چینگهای و با حضور رئیس سازمان سرمایه گذاری ایران، سفیر چین در تهران و مقاماتی از استان اردبیل و وزارت نیرو و مجمع تشخیص مصلحت نظام و جمعی فعالین اقتصادی روز سه شنبه مورخ 3 مرداد 1402 در محل هتل پارسیان آزادی برگزار شد.

مجید رضا حریری، رئیس اتاق ایران و چین گفت دیدگاههای رئیس جمهور محترم چین آقای شی جین پینگ در مورد مدل جدید جهانی شدن بر اساس مشارکت فعال همه ملل، همکاری ابتکار کمربند راه به همراه سند همکاری های بلند مدت دو کشور ایران و چین و عضویت ایران در سازمان همکاریهای شانگهای و بویژه سفر آوریل سال 2023 ریاست جمهور کشورمان به چین و مذاکرات صورت یافته در ملاقاتهای دو رئیس جمهور، همچنین اجرای موفق هجدهمین کمیسیون مشترک دو کشور، نوید آینده ای روشن تر و روابطی عمیق تر بین دو ملت بزرگ ایران و چین را فراهم نموده است. این شرایط وظیفه و مسئولیت همه ما دست اندرکاران اقتصاد دو کشور اعم از سیاستگزاران و فعالین اقتصادی را سنگین تر می نماید و انتظار می رود با سرعت و مسئولیت بیشتری در انجام این وظیفه کوشا باشیم.

رئیس اتاق ایران و چین در ادامه صادرات محصولات پتروشیمی و شیمیایی، کشاورزی از جمله خشکبار، زعفران، انجیر، محصولات آبزیان، فرش و صنایع دستی را از جمله فرصتهای همکاری با استان چینهای اعلام کردو و گفت پاویون ایران در نمایشگاه فرش شینینگ هر ساله پر استقبالترین پاویون است و استان چینگهای فرش ایرانی را به خوبی می شناسد، لذا اکنون زمان این هست که بازارهای جدید در سایر زمینه های کاری نیز در این استان فراهم شود و ما از همکاری با همه استانهای چین به خصوص استان چینگهای استقبال می کنیم.

علی فکری، رئیس سازمان سرمایه گذاری برگزاری چنین رویدادهایی را برای آشنایی فعالین اقتصادی دو کشور  و توسعه روابط  دو کشور مثبت دانست و افزود در گذشته بدلیل اینکه توسعه چین در مناطق شرقی متمرکز بود مراودات با این مناطق دشوارتر بود و روند توسعه به سرعت به مناطق مرکزو غربی چین رسید که فرصتهای همکاری بسیاری برای ایران و استانهای غربی چین فراهم شده است. وی زمینه های همکاری جدید دو کشور را کشاورزی، انرژی، صنایع معدنی و در بخشهای پیشرو ایران گردشگری، ترانزیت و حمل و نقل و انتقال فناوری عنوان نمود.

چانگ هوآ، سفیر چین در تهران ضمن ابراز خرسندی از برگزاری این کنفرانس گفت دوستی ایران و چین سنتی و از سالهای دور بوده و در سالهای اخیر همکاریهای عملی بین دو کشور ک موجب حفظ حق انصاف و عدالت بین المللی است توسعه یافته است.

سفیر چین همچنین بر پاسخ مثبت ایران در ابتکارهای مطرح شده از سوی چین تاکید کرد و گفت برنامه نوسازی بزرگ ملت چین از طریق مدرن سازی با ویژگیهای چینی فرصتهای توسعه ای جدیدی را برای کشورها از جمله ایران فراهم نموده و  همکاریهای اقتصادی و تجاری بخش جدایی ناپذیر برنامه راهبردی جامع است که همواره دو کشور به مشکلات غلبه کرده و مسیر توسعه را حفظ نموده اند.

وی افزود رئیس جمهور شی جینپینگ بارها تاکید نموده صرف نظر از تغییرات بین المللی همکاری این کشور با ایران را در قالب برنامه همکاری جامع راهبردی همه جانبه دو کشور ادامه خواهد داد.

در ادامه روسای اداره بازرگانی استان چینهای و اداره کشاورزی چینهای در سخنرانیهای خود به معرفی ظرفیتهای تجاری و بازرگانی این استان پرداختند و در پایان مراسم معرفی چند شرکت چینی و ایرانی برگزار شد.