جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

پکن:

Beijing

تهران:

Tehran

«بررسی گسترش مبادلات استان اردبیل و چین در بازید استاندار اردبیل از دفتر نمایندگی اتاق ایران و چین در شانگهای»

سید حامد عاملی، استاندار اردبیل در حاشیه سفر به چین جهت بازدید از نمایشگاه واردات از محل دفتر نمایندگی اتاق ایران و چین در شانگهای به منظور آشنایی با فعالیتهای این مرکز بازدیدکرد.

حسین پیرموذن، نایب رئیس اتاق بازرگانی اردبیل گشایش دفتر نمایندگی اتاق ایران و چین به عنوان اولین مرکز تجاری ایران در چین را اقدامی مثبت ارزیابی کرد و گفت نیاز به تاسیس مرکزی تجاری جهت تسهیل امور تجاری و توسعه روابط اقتصادی و بازرگانی با چین در شرایط فعلی بسیار احساس میشد و امیداوریم بتوانیم از ظرفیتهای این دفتر در جهت پیشبرد روابط تجاری استان اردبیل با چین بهره مند گردیم.

مجیدرضا حریری، رئیس اتاق  ایران و چین ضمن ارائه گزارش مختصر از حضور معاون اول ریاست جمهوری در چین و بازدید وزیر صمت از دفتر نمایندگی اتاق ایران و چین، ظرفیت اقدامات این دفتر در پیشبرد مفاد قرارداد 25 ساله بین ایران و چین را مطلوب خواند و گفت امیداوریم با عزمی که در هیات دولت در جهت افزایش همه جانبه روابط با چین وجود دارد این دفتر بتواند اقدامات مفیدی ارائه نماید. 

استاندار اردبیل نیز در مورد اقداماتی که میتواند برای استان اردبیل از طریق این دفتر انجام شود پیشهاداتی مطرح نمود و گفت می بایست از ظرفیتهای این دفتر در زمینه تکنولوژی تجهیزات بگیریم تا ضمن افزایش صادرات بتوانیم در زمینه انرژی های نو، گردشگری، کشاورزی و دامپروری و طب سوزنی و گیاهان دارویی در توسعه روابط استان اردبیل با چین برنامه ریزی کنیم.

 در ادامه بابک بشارتی، مدیر دفتر نمایندگی ایران در چین به تشریح خدمات این دفتر در زمینه بازرگانی، حقوقی و توریسم و گردشگری بین ایران و چین پرداخت.