پکن:

Beijing

تهران:

Tehran

برگزاری دوره آموزشی آشنایی با فرآیند بازرگانی بین المللی