جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

پکن:

Beijing

تهران:

Tehran

بزرگترین حمایت از تولید کنندگان، برداشتن تحریم‌های داخلی

معاون اقتصادی رئیس جمهور گفت: بزرگترین حمایت از شرکت‌های تولیدی، برداشتن تحریم‌های داخلی است.

وی با اشاره به مقررات دست و پاگیر و کاغذبازی اداری (بروکراسی)، قوانین متضاد، روابط و رانت خواری، گفت: این تحریم‌های داخلی, ۱۰ برابر تحریم‌های خارجی دست و پای تولید کنندگان ما را بسته است.

معاون اقتصادی رئیس جمهور تصریح کرد: باید همت بلندی داشته باشیم تا این موانع را از جلوی پای کارآفرینان کشور برداریم ضمن اینکه در این زمینه تلاش‌های خوبی انجام شده است.

محسن رضایی درباره حمایت از تولید کنندگان گفت: اصلاحات اقتصادی، مهمترین مسئله‌ای است که ما در حال پیگیری آن هستیم که از اصلاحات تجاری شروع شده است.

وی با بیان این که جبران کسری بودجه دولت باید از روی دوش مردم برداشته شود، افزود: دلیلی ندارد که مردم هم مالیات بپردازند، هم کسری بودجه دولت را بدهند و هم تورم را به جان بخرند.

به گفته وی اصلاحات پولی مهم است که این روند هم در ادامه اصلاحات تجاری در دولت آغاز شده است.