جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

پکن:

Beijing

تهران:

Tehran

تجارت خارجی ۸.۱ میلیارد دلاری غیر نفتی کشور؛ دی ۱۴۰۰

به گزارش از گمرک؛ آقای سید روح اله لطیفی، سخنگوی گمرک در تشریح تجارت ماه دهم سال، توضیح داد: سهم صادرات کالا‌های ایرانی در دی ماه، هشت میلیون و ۹۲ هزار تن به ارزش سه میلیارد و ۶۲۲ میلیون دلار بود که ارزش کالا‌های صادراتی در دی ماه ۱۴۰۰ نسبت به دی ماه ۱۳۹۹ رشد ۱۸ درصدی داشته است.

لطیفی در خصوص مقاصد کالا‌های ایرانی در دیماه گفت: پنج مقصد صادرات کالا‌های ایرانی در دی ماه به ترتیب به چین با دو میلیون و ۳۱۵ هزار تن و به ارزش یک میلیارد و ۲۵۰ میلیون دلار، به عراق با یک میلیون و ۵۶۵ هزار تن کالا و به ارزش ۵۱۴ میلیون دلار، به ترکیه با ۳۸۵ هزار تن کالا و به ارزش ۴۰۰ میلیون دلار، به امارات با ۷۲۴ هزار تن کالا و به ارزش ۳۶۶ میلیون دلار و به افغانستان با ۲۵۸ هزار تن کالا و به ارزش ۱۲۷ میلیون دلار بوده است.

سخنگوی گمرک در خصوص میزان واردات کالا به کشور در دی ماه افزود: در دی ماه، سه میلیون و ۹۲ هزار تن کالا به ارزش چهار میلیارد و ۵۳۱ میلیون دلار از گمرکات اجرایی کشور ترخیص شد که ارزش کالا‌های ترخیص شده نسبت به دی ماه سال ۱۳۹۹ رشد ۲۰ درصدی داشته است.

وی در خصوص پنج کشور تامین کننده کالا‌های مورد نیاز کشورمان در دی ماه گفت: امارات با فروش یک میلیون و ۲۹۴ هزار تن کالا، به ارزش یک میلیارد و ۵۴۰ میلیون دلار، چین با ۳۲۸ هزار تن کالا به ارزش یک میلیارد و ۱۲۶ میلیون دلار، ترکیه با ۲۸۵ هزار تن کالا به ارزش ۵۳۴ میلیون دلار، آلمان با ۷۹ هزار تن کالا به ارزش ۱۴۹ میلیون دلار و سوئیس با ۱۰۸ هزار تن کالا به ارزش ۱۳۱ میلیون دلار، پنج کشور اول تامین کننده کالا‌های مورد نیاز کشورمان در دی ماه بودند.

سخنگوی گمرک در پایان در خصوص میزان کالا‌های خارجی عبوری از کشور افزود: در دی امسال یک میلیون و ۷۰ هزار تن کالای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران عبور کرده است که نسبت به دی ماه سال قبل ۶۱ درصد بیشتر شده است.