جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

پکن:

Beijing

تهران:

Tehran

تشکّر از تیم هسته ای ایران

بسمه تعالی

تشکّر از تیم هسته ای ایران

اتاق بازرگانی و صنایع ایران و چین به عنوان یکی از بزرگترین تشکّل های اقتصادی بخش خصوصی کشور از زحمات و تلاش های تیم هسته ای ایران و به خصوص مقام محترم وزارت خارجه تشکّر و قدردانی می نماید.
بدون شک پیشرفت کشور جز در سایه مدیریت افراد شایسته و تلاش های ایشان در جهت توسعه، مدیریت و اقتصاد دانش بنیان میسّر نخواهد بود.
این اتاق ضمن آرزوی موفقیت تیم هسته ای ایران از زحمات ارزشمند ایشان قدردانی و به ایشان خسته نباشید اعلام می کند و امیدوار است که به توفیقات بیشتر دستیابی نمایند.