جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

پکن:

Beijing

تهران:

Tehran

تعطیلی اتاق بازرگانی و صنایع ایران و چین


به اطلاع می رساند با عنایت به تعطیلی نهادهای دولتی و عمومی، اتاق بازرگانی و صنایع ایران و چین از تاریخ 7 لغایت 11 شهریورماه 91 تعطیل می باشد.
دبیرخانه اتاق ایران و چین فعالیت خود را از روز یکشنبه 91/6/12 از سر خواهد گرفت و اعضاء محترم می توانند از این تاریخ به این اتاق مراجعه نمایند.