جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

پکن:

Beijing

تهران:

Tehran

ثبت صادرات ریالی سال ٩٧ فقط تا پایان خرداد مجاز است

ثبت صادرات ریالی سال ٩٧ فقط تا پایان خرداد مجاز است
رییس سازمان توسعه تجارت طی نامه‌ای به روسای سازمان‌های صمت کشور اعلام کرد ثبت صادرات ریالی سال ٩٧ فقط تا پایان خرداد مجاز است.

حمید زادبوم طی نامه‌ای به روسای سازمان‌های صمت کشور اعلام کرد که مهلت صادرکنندگانی که در سال 97 به عراق و افغانستان صادرات ریالی داشته‌اند، تا پایان خرداد ماه مهلت ثبت آن را دارند.

در ادامه متن نامه رییس سازمان توسعه تجارت به روسای سازمان‌های صمت کشور را می‌بینید:

ثبت صادرات ریالی سال ٩٧ فقط تا پایان خرداد مجاز است