جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

پکن:

Beijing

تهران:

Tehran

جلسه معارفه با سرکنسول ایران در هنگ کنگ

بدینوسیله به اطلاع می رساند که اتاق بازرگانی و صنایع ایران وچین در نظر دارد نشستی جهت معارفه سرکنسول جدید ایران در هنگ کنگ ، ” جناب آقای دکتر مهدی فاخری ” در ساعت ۱۰ صبح مورخ دوشنبه ۱٣/۱۱/٩٣ در محل سالن کنفرانس اتاق بازرگانی به نشانی خیابان طالقانی شماره ۱٧۵ برگزار نماید .
لذا بدینوسیله از اعضاء محترم دعوت بعمل می آید تا در نشست مذکور حضور بهمرسانند .

دبیرخانه اتاق بازرگانی وصنایع ایران وچین