جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

پکن:

Beijing

تهران:

Tehran

حمل ۸ میلیون تن کالای اساسی از بنادر طی ۱۰۰ روز نخست دولت

به نقل از وزارت راه‌ و شهرسازی، از ابتدای سال جاری تا پایان آبان ۳۲۰ میلیون تن بار جابه‌جا شده است که از این میزان ۱۳۷.۸ میلیون تن بار در سه ماه فعالیت نخست دولت سیزدهم بوده است. بر این اساس ۴۳.۰۶ درصد از بار جابه‌جا شده در سال جاری مربوط به فعالیت انجام شده در این بازه زمانی است.

همچنین از ابتدای سال تا پایان آبان ماه ۲۰.۸ میلیون تردد کامیون انجام شده است که ۹ میلیون تردد یعنی ۴۳.۲۷ درصد آن در این دوره فعالیت دولت بوده است.

vحمل ۱۶.۸۵ میلیون تن کالاهای اساسی از بنادر عددی است که از ابتدای سال تا پایان آبان ماه گزارش شده که این عدد در ۱۰۰ روز فعالیت دولت سیزدهم، ۸.۲۵ میلیون تن اعلام شده است.