جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

پکن:

Beijing

تهران:

Tehran

در 10 ماه نخست امسال :تجارت ۴۱ میلیارد دلاری ایران با همسایگان

 به نقل از گمرک؛ آقای علیرضا مقدسی، معاون وزیر اقتصاد و رئیس کل گمرک ایران در خصوص تجارت کشورمان با ۱۵ کشور همسایه افزود: از کل تجارت ۱۳۳ میلیون و ۶۳۶ هزار تنی ایران، به ارزش ۸۰ میلیارد و ۲۳۶ میلیون دلار، ۸۱ میلیون و ۳۹۸ هزار تن کالا به ارزش ۴۰ میلیارد و ۹۳۲ میلیون دلار بین ایران و همسایگان در ۱۰ ماهه ۱۴۰۰ تبادل شد که ۶۱ درصد وزن و ۵۱ درصد ارزش کل تجارت ده ماهه را به خود اختصاص داده است. وی اضافه کرد: از صادرات یکصد میلیون و ۴۲۵ هزار تنی کشور به ارزش ۳۸ میلیارد و ۷۶۳ میلیون دلاری، ۶۱ میلیون و ۶۹۹ هزار تن کالا به ارزش ۲۰ میلیارد و ۵۹۵ میلیون دلار به ۱۵ کشور همسایه ایران صادر شده که ۶۱ درصد وزن و ۵۳ درصد ارزش صادرات ۱۰ ماهه کشور را به خود اختصاص داده که نسبت به مدت مشابه سال قبل هشت درصد در وزن و ۲۳ درصد در ارزش رشد داشته است. مقدسی در خصوص میزان صادرات کالا‌های ایرانی به کشور‌های همسایه گفت: عراق با خرید هفت میلیارد و ۲۹۵ میلیون دلار، ترکیه با چهار میلیارد و ۵۳۰ میلیون دلار، امارات با سه میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار، افغانستان با یک میلیارد و ۵۳۹ میلیون دلار و پاکستان با یک میلیارد و ۱۸ میلیون دلار به ترتیب پنج کشور اول خریدار کالا‌های ایرانی در بین همسایگان هستند. معاون وزیر اقتصاد افزود: عمان با خرید ۵۶۴ میلیون دلار، روسیه با ۴۸۶ میلیون دلار، آذربایجان با ۴۳۸ میلیون دلار، ترکمنستان با ۲۶۷ میلیون دلار، ارمنستان با ۲۵۸ میلیون دلار، قزاقستان با ۱۵۰ میلیون دلار، کویت با ۱۲۵ میلیون دلار، قطر با ۱۱۷ میلیون دلار، بحرین با هفت میلیون دلار و عربستان با ۴۱ هزار دلار در رتبه‌های بعدی خرید کالا‌های ایرانی در بین همسایگان ایران قرار دارند. مقدسی، در خصوص میزان واردات کالا از همسایگان نیز توضیح داد: از کل واردات ۱۰ ماهه کشور به میزان ۳۳ میلیون و ۲۱۱ هزار تن و به ارزش ۴۱ میلیارد و ۴۷۳ میلیون دلار، ۱۹ میلیون و ۶۹۹ هزار تن کالا به ارزش ۲۰ میلیارد و ۳۳۷ میلیون دلار از کشور‌های همسایه وارد شده است که ۵۹ درصد وزن و ۴۹ درصد ارزش کل واردات را به خود اختصاص داده است که نسبت به مدت مشابه ۵۹ درصد در وزن و ۶۳ درصد در ارزش رشد داشته است.  وی در خصوص میزان واردات از هر یک از کشور‌های همسایه گفت:امارات با فروش ۱۳ میلیارد دلار کالا، ترکیه با چهار میلیارد و ۲۳۱ میلیون دلار، روسیه با یک میلیارد و ۳۲۹ میلیون دلار، عراق با ۹۲۰ میلیون دلار و عمان با ۴۵۳ میلیون دلار پنج کشور اول بین همسایگان برای تامین نیاز‌های کشورمان بودند.  مقدسی افزود: پاکستان با ۲۰۳ میلیون دلار، قزاقستان با ۵۰ میلیون دلار، آذربایجان با ۳۴ میلیون دلار، ترکمنستان با ۲۷ میلیون دلار، ارمنستان با ۱۸ میلیون دلار، افغانستان با ۱۶ میلیون دلار، کویت با ۱۱ میلیون دلار، قطر با هفت میلیون دلار و بحرین با یک میلیون و ۲۹۷ هزار دلار به ترتیب در رتبه‌های بعدی تامین کالا‌های مورد نیاز کشور در بین همسایگان در ۱۰ ماهه سال ۱۴۰۰ قرار دارند. رئیس کل گمرک در پایان تاکید کرد: سیاست قطعی دولت سیزدهم، تقویت همه جانبه روابط با کشور‌های همسایه است و رشد تجارت ایران با همسایگان در رویه‌های واردات، صادرات و ترانزیت در دستور کار همه سازمان‌ها و متولیان تجارت خارجی قرار دارد.