پکن:

Beijing

تهران:

Tehran

دستورالعمل جدید واردات تخم پرندگان به هنگ کنگ