جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

پکن:

Beijing

تهران:

Tehran

دومین همایش سراسری و نمایشگاه تخصصی لوازم خانه و آشپزخانه

با رویکرد حمایت از تولید و توزیع با همکاری و هماهنگی وزارت صنعت، معدن و تجارت، شورای اصناف کشور، مجمع امور صنفی توزیعی و خدماتی، خانه صنعت، معدن و تجارت و سایر ارگانهای ذیربط در تاریخ 12 لغایت 14 آذرماه در محل هتل المپیک تهران برگزار نماید.

با رویکرد حمایت از تولید و توزیع با همکاری و هماهنگی وزارت صنعت، معدن و تجارت، شورای اصناف کشور، مجمع امور صنفی توزیعی و خدماتی، خانه صنعت، معدن و تجارت و سایر ارگانهای ذیربط در تاریخ 12 لغایت 14 آذرماه در محل هتل المپیک تهران برگزار نماید.