جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

پکن:

Beijing

تهران:

Tehran

رئیس اتاق ایران و چین: پندهايي براي داشتن تجارت موفق

11

«اسدالله عسگراولادي» رئيس اتاق ایران و چین و كميسيون صادرات اتاق ايران كه فردي با تجربه در عرصه اقتصاد محسوب مي‌شود، در نشست هم‌انديشي كارگروه جوانان كارآفرين گفت: «ابتدا كلمه تجارت را بايد تجزيه و تحليل كنيم؛ تجارت 5 حرف دارد كه «ت» آن تجربه و علم، «ج» آن «جرأت» و جسارت انجام كارها، «الف» به معناي اعتماد به نفس و خودباوري، «ر» به معني رأفت و رضايت طرف تجاري و «ت» آخر به معناي تدبير و توكل تفسير مي‌شود.
وي كه در حدود شش ماه به آموزش اصول تجارت در تلويزيون پرداخته است، به جوانان توصيه كرد:‌ »براي وقت خود برنامه‌ريزي كنيد، در كارها زودتر از ديگران مطلع شويد و تصميم بگيريد و بعد از تصميم‌گيري دو دل نشويد.»
عسگراولادي با آوردن مثالي از زندگي شخصي خود براي خروج قبل ار ساعت 8 صبح از خانه، برنامه‌ريزي روزانه را مورد تأكيد قرار داد كه پس از سپري شدن روز هم بايد بار ديگر عملكرد روزانه ارزيابي شود.
«علاقمند بودن به كار» عامل مهمي در موفقيت كار است كه عسگراولادي ضمن تأكيد بر آن، افزايش كيفيت كالا به طور مستمر و توجه به رضايت و خواسته مشتري را بسيار ضروري خواند.
وي براي سلامت و موفقيت كار تأكيد كرد: «هيچ‌گاه بيش از 15 درصد تنخواه و دارايي نقدي كه در اختيار داريد را نسيه ندهيد تا هميشه سالم باقي بمانيد.»
او در ادامه يادآور شد: «در قراردادهاي خود به پست الكترونيكي و سايت e-bay اتكا نكنيد، بلكه حتماً به طور حضوري طرف تجاري خود را بشناسيد و بدون قرارداد و داشتن حكم معامله نكنيد و جنسي را نفروشيد.»
وي ارجحيت دادن منافع كشور و گروه را به منافع شخصي ضروري خواند و گفت: «رقابت‌تان با رقبا جوانمردانه باشد؛ براساس منفعتي كه مي‌بريد، رقابت كنيد و براي شكست رقيب وارد عرصه رقابت نشويد.»
از نظر عسگر اولادي، «پند گرفتن از گذشته» و توجه به كار امروز موجب موفقيت كار است.
وي افزود:‌ «از تجربه ديروز براي كار امروز استفاده كنيد و از توجه به كار امروز، موفقيت فردا به دست مي‌آيد.»
او مشكلات خانوادگي و تداخل آن با مسايل كاري و نيز متأثر شدن از يأس و نااميدي را هم دلايل ديگري براي ناكامي و بهره نبردن ناكافي از فرصت‌ها و موقعيت‌هاي اقتصادي نام برد.
عسگراولادي با توجه به جوان بودن جمعيت كشور، مشورت گرفتن از افراد با تجربه را موجب موفقيت كارآفرينان جوانان برشمرد.
وي كه تاكنون بحران‌هايي نظير جنگ جهاني، كودتاي 28 مرداد، انقلاب و جنگ تحميلي را بدون دچار شدن به يأس پشت سر گذاشته است، تحريم‌هاي اقتصادي امروز كشور و نابساماني‌هاي اقتصادي را هم گذرا خواند كه نبايد باعث از دست دادن اميد جوانان شود.
عسگراولادي همچنين به جوان‌ها توصيه كرد تا بدون يأس و با احساس مسؤوليت در فعاليت‌هاي اقتصادي متعدد شركت كنند.